tilbud.blogg.se

Her blogger Erik Olsen om gode tilbud på nettet.

Kammertørreanlæg

Publicerad 2018-08-28 12:56:00 i Allmänt,

Spar 24% på en billig gulvsliber

Den simpleste form for et kammertørreanlæg er egentlig en tørrestue eller et værksted, hvor man holder en forholdsvis konstant temperatur og relativ luftfugtighed, og på mindre værksteder anvendes endnu i dag denne metode til nedtørring af lufttørret træ til omkring 10 % fugtighed. Er der stablet træ i hele tørrestuen, og forsynes denne med varmerør, f. eks. i kanaler under gulvet, og med spjæld til regulering af fugtigheden, har man et anlæg med selvcirkulation.

Som omtalt vil det dog næsten altid være fordelagtigt at udføre disse tørrestuer med kunstig cirkulation. Tørreluften cirkuleres af en propelventilator forbi varmeelementerne og passerer herefter det opstablede træ for atter at blive opvarmet og gå ind på sugesiden af ventilatoren. Ønsker man at nedsætte tilbud Vesterbro fugtigheden i anlægget, lukkes mere op for udblæsningsspjfeldet, og den udblæste vâdluft på gulvsliber Vesterbro erstattes af friskluft på sugesiden. Ønskes en højere fugtighed, tilsættes damp gennem damprøret.

Få 3 gratis gulvsliber tilbud

Ved passagen gennem stablerne sker optagelsen af fugtigheden fra træet, og samtidig falder luftens temperatur. Passerer luften større træmængder, må der evt. en mellemopvarinning til, inden den når ventilatoren igen. For at få så ensartet et resultat som muligt, vender man ligeledes cirkulationsretningen i anlægget, idet man herved opnår, at det samme træ ikke altid mødes af den mest tørre luft. Motorerne er ofte anbragt udenfor, hvilket ofte er fordelagtigt af hensyn til tæring og motorens temperatur.

Er den anbragt i anlægget, må temperaturen ikke overstige 65 C, og motoren skal være forsynet med særlige køle- og tætningsanordninger. Et anlæg konstrueret af Træindustriens Forskningsinstitut med en enkeltvirkende propelventilator, hvor akslen er parallelt med kammerets længderetning. Luftretningen på billig gulvsliber Frederiksberg vendes ved hjælp af skydespjæld og strømmer fra loftet oven over stablerne ned gennem et fordelingsgitter, går på tværs gennem stablerne og herefter op igennem gitteret igen og ind på sugesiden af ventilatoren.

Ved at ændre på luftspalternes bredde i gitteret kan man fordele luften rigtigt i kammerets længderetning, og denne type egner sig derfor godt til relativt lange gratis gulvsliber Frederiksberg tilbud og kamre med een ventilator. Samtidig er det en fordel, at motoren sidder på gavlen, såfremt man skal bygge flere anlæg side om side med motoren udenfor.

Forberedelser til gulvafslibningen

Checkliste til forberedelse af gulvafslibning:

  • I 3 dage inden gulvbehandlingen skal der være minimum 20 C rumtemperatur
  • Fladskærme på væggen skal demonteres
  • Fejelister, skinner, gulvbelægninger/-plader og søm skal fjernes fra gulvoverfladen
  • Ledninger, dørtelefon, antenne ledniger og loftslamper skal fjernes fra gulv og loft
  • Elinstallationen skal være autoriseret og der skal være fri adgang til minimum 220v/13A

 

 

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela